1. UDĚLÁME Z OSTRAVY EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Ostrava vyrostla právě díky technologiím. Dříve to byly hutě a doly, dnes to je digitál. Naše ambice směřujeme k podpoře inovací zejména velkých společností, např. Liberty Ostrava (nová ocelárna), Škoda Vagonka, Škoda Ekova, Vodíkové město, firem podnikajících v high-tech, ICT a průmyslu 4.0. Pozornost budeme intenzivně věnovat start-upům, Moravskoslezskému inovačnímu centru i progresivním firmám v průmyslových zónách, jakou je např. Panattoni a další.

Na vysoké školy přivedeme moderní obory, jakými jsou virtuální a rozšířená realita, moderní zdravotnické technologie, blockchain (distribuovaná decentralizovaná databáze) a také posílíme rozvoj výzkumné infrastruktury vysokých škol. Podpoříme i vznik nových studijních oborů na Ostravské univerzitě – stomatologie a digitální design. Chceme vytvořit infrastrukturu pro tvorbu vyšší přidané hodnoty moravskoslezské metropole. Výhledově počítáme s novými pracovišti Akademie věd České republiky přímo v Ostravě.

2. POSTAVÍME KLÍČOVOU INFRASTRUKTURU

Ostrava leží na Jantarové stezce. Je tedy ideálním místem k rychlému dopravnímu propojení severu a jihu Evropy. Proto podpoříme výstavbu vysokorychlostní železniční tratě z Ostravy do Polska, Brna a Prahy. Prosazujeme myšlenku dostat se za 60 minut do Brna a za 120 do Prahy. Ve městě pak postavíme Severní spoj, pouhých 10 minut bude stačit na cestu z Poruby do centra, dokončíme Místeckou a druhý most přes řeku Odru. Dále podpoříme výstavbu tramvajové tratě do Karviné.

Zasadíme se o vybudování logistický center jako Velký Mošnov. Jedná se o stěžejní vládní, krajskou i městskou investici v řádu miliard korun, která nepochybně přinese potřebné know-how, tisíce pracovních míst a výrazné zlepšení dopravní infrastruktury. Ostrava se nesmí přestávat rozvíjet a rozhodně nelze opomíjet klíčovou oblast dopravní infrastruktury.

 

3. OPRAVÍME SÍDLÍŠTĚ

V Ostravě žije většina obyvatel v bytových a panelových domech. Změníme naše sídliště tak, aby reagovala na dynamické potřeby 21. století. Dotvoříme vnitrobloky a poskytneme je obyvatelům okolních domů. Budeme rozvíjet komunitní prostor v jejich okolí, ale také zvýšíme bezpečnost občanů. Zbavíme se bariér, prosadíme realizaci moderních parkovacích domů a ve strategii rozvoje bydlení budeme mnohem víc pamatovat na potřeby seniorů a mladých lidí. Inspiraci jsme našli v Berlíně, Barceloně a dalších vyspělých evropských městech.

 

4. 2000 NOVÝCH BYTŮ DO 4 LET. 5 000 DO 8 LET.

Během následujících 4 let vybudujeme 2 tisíce nových bytů, 5 tisíc bytů chceme zájemcům nabídnout do 8 let. Jak? Uvolníme co nejvíce pozemků právě pro bytovou výstavbu. V Ostravě chceme mít všechny typy bydlení. Kde se staví rychle, tam přichází investoři. Od roku 1997 do roku 2019 se v Ostravě postavilo necelých 8 tisíc bytů. To je 27,4 bytu na jeden tisíc obyvatel.

Když se podíváme na jiná krajská města, tak jsme druzí od konce. Změníme to Podpoříme projekty Pod Žofinkou, Středoškolskou v městském obvodu Ostrava Jih, v Porubě výstavbu na ul. Polská, Francouzská. Lidé potřebují dostat příležitost kvalitně bydlet, což je jeden z důležitých aspektů jejich spokojenosti a také důvod, proč se nestěhovat do satelitů za Ostravou nebo mimo region.

 

5. ČERVENÁ NIT MÍSTO CYKLOPRUHŮ

Nebudeme malovat cyklopruhy na stávající komunikace a tvářit se, že děláme pro cyklisty něco převratného. Postavíme revoluční nadzemní cyklostezku, která se bude vinout městem jako červená nit. Takže cyklisté se pohodlně dostanou z Poruby a Jihu až do centra. Vyhnou se křižovatkám, nebudou muset přejíždět z cesty na stezku a nebudou stát na přechodech.

6. VYTVOŘÍME SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ O NÁJEMNÍCÍCH SE ZÁVADNÝM CHOVÁNÍM

Zprovozníme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním. Soustředit se budeme zejména na zajištění bezpečnosti v lokalitách s vyšší koncentrací nepřizpůsobivých osob. V rámci legislativních možností vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním v obecních bytech, aby bylo zamezeno jakémukoliv uzavírání jejich dalších nájemních vztahů.  V případě zájmu rozšíříme okruh těchto nájemníků i do privátní sféry.

Pokud se někdo nechce a neumí chovat, pak si na žádnou příští nájemní smlouvu nesáhne. Neexistuje totiž jediný důvod a ani zájem, aby takový nájemník v Ostravě bydlel. Svoji pozornost zaměříme i na dodržování legislativních opatření v ubytovnách, a to především tam, kde jsou tyto osoby často ubytovány účelově. Budeme usilovat o možnost vzniku bezdoplatkových zón na územně úzce vymezených plochách města.   

 

7. CHCEME OSTRAVA TOWER, MODERNÍ A ODVÁŽNÉ STAVBY

Chceme, aby Ostrava byla městem, kde vyrostou moderní a odvážné stavby. Dobrými příklady jsou Ostrava Tower, ze soukromých projektů pak Wacslaw, Malé Lauby, Vojanka, Organica, Textilia-Ostravica, Křižovatka na Nádražní, Palác Sitte v Přívoze, Residence Stodolní… Zasadíme se o dostavby Masarykova a Benešova náměstí. Z veřejných staveb podpoříme realizaci nové Koncertní haly, včetně Domu kultury Ostrava i tzv. Černé kostky. Právě tyto dvě stavby bude možné uskutečnit pouze jako projekt za účasti Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.

 

8. UMOŽNÍME PLATIT VŠECHNO KARTOU

Lidem umožníme platit všechno kartou, veškeré poplatky i pokuty za špatné parkování. Ve svých mobilních peněženkách budou mít cestující své ODISky, ve spolupráci s bankami nabídneme výhody občanům s trvalým bydlištěm v Ostravě při platbách kartou za MHD či parkování.

 

9. PARKOVACÍ DOMY. MODULÁRNÍ I KLASICKÉ.

Parkování v Ostravě bylo původně propočítáno na poměr 20:1, tedy 20 lidí na 1 auto. To už dávno neplatí. Dnes je jedno auto na tři obyvatele. Postavíme nové parkovací domy. Zároveň skoncujeme s prašnými parkovišti. Na městských parkovištích chceme zavést obdobný systém, jaký funguje při nákupu jízdného – kartou se platí až na konci dne. Zvýhodníme občany využívající P+R parkoviště a odstavná hlídaná parkoviště jízdenkami na MHD, to vše formou odměn jednotlivých bank.

 

10. ZALOŽÍME TRÉNINKOVÉ CENTRUM PRO VOJÁKY, POLICISTY, HASIČE A ZÁCHRANÁŘE S VIRTUÁLNÍ REALITOU A ROBOTY

Založíme tréninkové centrum s virtuální realitou a roboty pro vojáky, policisty, hasiče a záchranáře. Ve spolupráci s Armádou ČR a ostravskými univerzitami vytvoříme v Ostravě místo, kde budou moci zdokonalovat své schopnosti vojáci, policisté, hasiči a záchranáři z celé střední Evropy. Speciální centrum bude vybaveno prvky virtuální a rozšířené reality, roboty a platformou pro syntetické prostředí. Umožní trénink složek pro krizové situace, jako jsou povodně, tornáda nebo válka.

 

11. PODPOŘÍME FOTOVOLTAIKU NA STŘECHÁCH PANELÁKŮ

V rámci komunitní energetiky podpoříme stavební přípravu fotovoltaiky také na střechách panelových domů a výhodný hromadný nákup komponent výroben obnovitelných zdrojů energie. Modernizace energetiky města, kterou chystáme, zahrnuje instalaci obnovitelných zdrojů na majetku města s výkonem alespoň 1000 kW. Pro občany vyhotovíme a zpřístupníme tzv. mapu osvitů s informacemi o účinnosti fotovoltaiky v daném místě.

 

 

12. INVESTICE DO VEŘEJNÉHO PROSTORU NEJEN V CENTRU!

Ve spolupráci se všemi ostravskými městskými obvody nasměrujme investice právě do nich. Každé náměstí, park a hlavní ulice získají peníze na estetizaci, od Poruby přes Jih až po Slezskou. Budeme přitom myslet na všechny, od mileniálů až po seniory. Z veřejného prostoru odstraníme ty největší „vředy“ našeho města, uklidíme lesy kolem Ostravy, odstraníme černé skládky. Jde nám o to, aby se Ostrava stala příjemným a přístupným místem pro nejrůznější kulturní a společenské akce, umění, sport a relaxaci. 

 

 

13. KVALITNÍ POMOC PRO SENIORY A LIDI S HANDICAPEM

Společně s nestátním neziskovým i soukromým sektorem zabezpečíme potřebný počet míst v pobytových zařízeních. Samozřejmě v požadované vysoké kvalitě. V Mariánských Horách zajistíme pro 100 uživatelů výstavbu nového moderního domova pro seniory. Vzhledem ke značnému nedostatku vhodných bytů pro dříve narozené a osoby s handicapem zajistíme v participaci s privátním sektorem vznik nejméně 200 malometrážních bezbariérových bytů. 

14. DROBNÁ, ALE DOBRÁ VYLEPŠENÍ

Příjemný život ve městě častokrát dotvářejí obyčejná a malá, častokrát i finančně nenáročná vylepšení. Mezi ně patří odpočet na semaforech s červenou, zelené tramvajové pásy, ochlazovací mlhoviště, pítka, městské holubníky, vyhrazené louky pro psy nebo krytky na veřejné osvětlení. To vše chceme připravit a Ostravanům nabídnout.

15. LEVHART, TUČŇÁCI A PES HYENOVITÝ V ZOO

Zajistíme výstavbu nových expozic pro další zvířata v ostravské zoologické zahradě. Pandu sice nepřivezeme, ale levharta, tučňáky nebo hyenu ano. Současně podpoříme vznik nových městských farem a zookoutků.

 

 

+1: ROZVOJ OSTRAVY A OKOLÍ JE PRIORITOU NAŠÍ VLÁDY

„SPOLU má dnes premiéra, ministra financí, ministra práce a sociálních věcí i ministryni pro vědu a výzkum. Se všemi z nich jsme náš program konzultovali. Jsou pro nás zárukou, že z vládní úrovně obdržíme maximálně možnou podporu. Jsme jediní, kdo tohle může spolehlivě slíbit. A i proto jsme jediní, kdo reálně může změnit Ostravu k lepšímu. Našimi klíčovými slovy jsou zodpovědnost. K sobě, ostatním a hlavně k tomuto městu, kde se nám bude žít příjemněji, pohodlněji a spokojeněji.“ Jan Dohnal, kandidát na primátora Ostravy

Líbí se Vám program? Podpořte jej podpisem.

© ZADAVATEL A ZPRACOVATEL: KOALICE SPOLU OSTRAVA

Zásady ochrany osobních údajů